Agroconekt D.O.O. za proizvodnju, trgovinu i usluge

21470 Bački Petrovac, Janka Jasenskog 18
Tel: 021/4736-464, 021/4736-461
Fax: 021/4736-460