Proizvodni proces > Očuvanje kvaliteta

Nakon prijema, sortiranja i označavanja jaja bar-kodom, do distribucije, jaja se čuvaju u najoptimalnijim uslovima za održanje svežine, hranljivosti i kvaliteta. U proseku, jaja se kod nas zadržavaju do 96 sati, od momenta prijema do isporuke na tržište. Hladnjače su podešene na odgovarajuće temperature koje ostaju stabilne bez obzira na spoljašnje promene uslova.

Kliknite na sliku za uvećanje