Proizvodni proces > Prijem i označavanje proizvoda

Naša jedinica za kontrolu kvaliteta pregleda svaki paket koji pristigne. Svako jaje prolazi kroz nekoliko provera kako bi se osiguralo da su sveža, imaju ispravnu ljusku i potreban nivo kvaliteta. Izveštaj kontrole kvaliteta se čuva u našem administrativnom programu specijalno dizajniranom za tu svrhu. U redovnim intervalima analiziramo izveštaje zajedno sa farmerima.

Jaja sa pukotinama, prljava, oštećena ili ona koja u bilo kom smislu ne ispunjavaju sve zahteve se odbacuju. Ona koja ispunjavaju sve standarde kvaliteta sortiraju se prema težini i klasificiraju u posebne kategorije. Jaja odabrana za distribuciju obeležavaju se bar-kodom kako bismo u svakom trenutku imali informaciju o njihovom poreklu, datumu proizvodnje i vremenu zadržavanja u Agroconekt pakirnom centru, vrsti i klasi.

Kliknite na sliku za uvećanje