Proizvodni proces > Zaposleni

U cilju održanja visokog nivoa kvaliteta svojih usluga, kompanija posvećuje posebnu pažnju ulaganju u ljudske resurse. Zaposleni u Agroconektu su visoko stručni u oblasti u kojoj rade, poštuju visoke profesionalne standarde, imaju priliku da stiču nova znanja i veštine na različitim seminarima i radionicama za unapređenje kadrova.

Osnovne vrednosti kompanije su:

Timski rad i saradnja – poštujemo svoje zaposlene, saradnike, klijente i kupce, negujemo pozitivnu poslovnu komunikaciju i poverenje, težimo obostrano zadovoljavajućim dogovorima i dugoročnim odnosima.

Inovativnost – pratimo potrebe svojih saradnika, klijenata i kupaca i tražimo inovativne načine da na njih odgovorimo. Fleksibilni smo i prilagođavamo se stanju na tržištu ne umanjujući kvalitet usluge.

Integritet – poslujemo u skladu sa najvišim etičkim standardima, poštujemo dogovore u potpunosti i ispunjavamo standarde kvaliteta u svim svojim poslovima.

Kliknite na sliku za uvećanje