Održivost

Kokoške na našim farmama su u središtu pažnje preduzeća. Od kada napune sedamnaest nedelja one nose jaja koja će koristiti naši kupci. Zbog toga nam je od suštinske važnosti briga o njima i o njihovoj pravilnoj ishrani.

Kao distributer jaja – prirodnog proizvoda – Agroconekt je od početka do kraja usmeren na održivost. U svim svojim aktivnostima svesni smo svoje odgovornosti prema ljudima, životinjama, prirodi, okruženju i prirodnim resursima. Radimo sa lokalnim farmama i pri pakovanju i transportu vodimo računa o uštedi materijala i energije. U saradnji sa farmama neprekidno težimo ka poboljšanju uslova života za kokoške.